CHAMPDIA – Prestigious brand of PCD . Artificial Diamond Machining Tools

HUY PHONG VINA là đại lý chính thức của Champdia Company ở Việt Nam.

Với các loại mảnh cắt phục vụ trong ngành gia công pha tiện cắt gọt kim loại, trong đó gắn mảnh kim cương nhân tạo là thế mạnh của chúng tôi

http://www.champdia.com/neweng/html/main/main.html