Mảnh cắt kim cương nhân tạo

PCD(PKD) có nghĩa là các hạt kim cương được thiêu kết với
BINDER theo phương pháp HPHT mở rộng ứng dụng
phụ thuộc vào kích thước hạt trung bình.
Sử dụng vật liệu PCD dày đặc và bằng nhau, chúng tôi sản xuất
sản phẩm có khả năng chống mài mòn lớn phù hợp với kim loại màu
kim loại và quy trình phi kim loại với tuổi thọ dụng cụ dài, cao
tốc độ, hiệu quả cao và độ chính xác cao.

Các loại mảnh kim cương nhân tạo của CHAMPDIA

Grade Avg.
Grain
(㎛)
Property Application
PCD-SF 1 · Sintered super fine diamond with great impact and
wear resistance.
· Aluminum alloy, Jewels, Wooden
materials, Plastics.
PCD-F 5 · Sintered fine grain grade with strong bonding.
· Great balance of workability and wear resistance
· SGeneral use of Aluminum alloy
[Below 14% of Si], Copper alloy,
Graphite, Graphite complex, Synthetic
wood, Half sintered ceramic,
Tungsten carbide
· SGreat surface roughness
PCD-F3 10 · Great wear and impact resistance · General use of Aluminum alloy
[Below 14% of Si], Copper alloy,
Graphite, Graphite complex, Synthetic
wood, Half sintered ceramic and
Tungsten carbide
PCD-M 30 / 4
Mixed
· Well balanced combination of fine grain [ 5㎛]
and big grain [30㎛] with great wear/ impact
resistance
· General use of Metal complex
[such as Duralcan], HiSilicon Aluminum
alloy [Above 14% of Sii], Glass fiber
and Compressed wood
PCD-C 30 · Big diamond grain and high contents of PCD
with great wear resistance
· General use of Metal complex, HiSilicon
Aluminum alloy [Above 14% of Sii],
Double bond metal [Aluminum, Cast iron]
and Sintered ceramic

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Error: Contact form not found.